دفتر مرکزی : مازندران ، بهشهر ، بلوار آیت الله کوهستانی ، خیابان شهید باهنر ، نبش باهنر 32 ، شرکت پویا پردازان سما
تلفن : 34538000 - 34524000 - 34523000 - 34535677 -  011